Dana Bernátová

Výber z publikácií

Bernátová, D. Carex vaginata – new species in the Western Carpathians. Biologia (Bratislava). 2011, Vol. 66, No. 3, p. 429–432. DOI: 10.2478/s11756-011-0027-0.

Bernátová, D. Carex ×involuta and Carex juncella in the flora of Slovakia. Biologia (Bratislava). 2008, Vol. 63, No. 2, p. 175–176. DOI: 10.2478/s11756-008-0024-0.

Bernátová, D. Carex buxbaumii na Slovensku v aluviálnej nive Turca. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. 2008, roč. 30, č. 2, p. 179–186.

Bernátová, D., Májovský, J., Kliment, J. et Topercer, J., Jr. Taxonomy and distribution of Poa carpatica in the Western Carpathians. Biologia (Bratislava). 2006, Vol. 61, No. 4, p. 387–392.

Bernátová, D. et Májovský, J. New endemic hybridogeneous species of the genus Sorbus in the Western Carpathians. Biologia (Bratislava). 2003, Vol. 58, No. 4, p. 781–790.

Bernátová, D., Májovský, J. et Obuch, J. The Poa glauca group in the Western Carpathians II.: Poa sejuncta sp. nova and Poa babiogorensis sp. nova. Biologia (Bratislava). 1999, Vol. 54, p. 37–41.

Májovský, J., Bernátová, D., Obuch, J. et Topercer Jr., J. Sorbus margittaiana, an endemic of Krivánska Fatra Mts. Biologia (Bratislava). 1998, Vol. 53, No. 1, p. 29–35.

Bernátová, D., Kliment, J. (eds), Obuch, J., Topercer, J. et Uhlířová, J. Regionálny zoznam vzácnych a ohrozených taxónov vyšších rastlín Veľkej Fatry. In Topercer, J. (red.). Diverzita rastlinstva Slovenska. Zborník referátov zo VI. zjazdu Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV, Blatnica, 6. – 10. júna 1994. SBS pri SAV, Bratislava vo Vydavateľskom a edičnom stredisku VŠP, Nitra, 1995. p. 37–48.