Peter Kučera

Výber z publikácií

Kučera, P. Two notes to syntaxa names stemmed from Polish geobotanical studies. Hacquetia. 2013, Vol. 12, No. 1, p. 133–140. DOI: 10.2478/HACQ-2013-0004.

Kučera, P. Remarks on the intramontane continentality of the Western Carpathians defined by the absence of Fagus sylvatica. Thaiszia – Journal of Botany. 2012, Vol. 22, no. 1, p. 65–82.

Kučera, P. Vegetačný stupeň smrečín v Západných Karpatoch: roząírenie a spoločenstvá. Blatnica : Botanická záhrada UK v Bratislave, pracovisko Blatnica. 342 s. ISBN 978-80-971057-0-9.

Kučera, P. O pôvodnosti smrečín Poµany [On naturality of Picea stands on the Poµana]. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. 2011, roč. 33, č. 2, s. 199–219.

Kučera, P. et Kliment, J. On the nomenclature and syntaxonomy of the phytosociological survey “Die Wälder und Gebüsche Österreichs”: examples of the class Piceetea excelsae Klika 1948. Thaiszia – Journal of Botany. 2011, Vol. 21, No. 2, p. 85–92.

Kučera, P. Nomenclatural types of Picea abies syntaxa reported from Slovakia. Biologia (Bratislava). 2010, Vol. 65, No. 5, p. 832–836. DOI: 10.2478/s11756-010-0103-x.

Kučera, P. O kontinentalite na Slovensku a v geobotanike. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. 2009, roč. 31, č. 2, p. 87–109.

Kučera, P., Bernátová, D. et Obuch, J. Demänovská dolina bezbuková? Naturae tutela. 2009, roč. 13, č. 1, p. 31–42.

Kučera, P. Remarks on higher-ranked syntaxa with Abies alba in Central Europe: their concepts and nomenclature. Hacquetia. 2008, Vol. 7, No. 2, p. 161–172.

Kučera, P. Buk na severovýchode Popradskej kotliny. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. 2008, roč. 30, č. 2, p. 213–226.