Ján Topercer

Vzdelanie
inžinierske štúdium (Ing.)
Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene, Lesnícka fakulta (1979–1984)
diplomová práca: Pôdne pomery časti ŠPR Ďumbier

doktorandské štúdium (CSc.)
Ústav experimentálnej biológie a ekológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave; Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta (1989–1996)
dizertačná práca: Niektoré priestorovočasové vzorce vo vtáčích zoskupeniach a v ich habitatoch vo vybraných dolinách vysokých pohorí Západných Karpát

Zameranie

Členstvo

redakčná rada časopisu Reussia

Udelené ocenenia