Adresa redakcie ⁄ Address of Editorial Office

Muránska planina neinvestičný fond ⁄ Muránska Planina non-investment fund
Muránska Dlhá Lúka 78
050 01 Revúca
tel.: ++ 421 911 5623 107
e-mail: Marcel Uhrin

Redakčná rada ⁄ Editorial Board

Judita Kochjarová (Blatnica) – vedúci redaktor ⁄ editor-in-chief
Marcel Uhrin (Revúca) – výkonný redaktor ⁄ executing editor
Ľudovít Gaál (Rimavská Sobota)
Ján Kliment (Blatnica)
Anton Krištín (Zvolen)
Ján Šmídt (Revúca)
Ján Topercer ml. (Blatnica)