Reussia, 2011, roč. VI, č. 1-2

Mihál, I., Glejdura, S. & Blanár, D.
Makromycéty (Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota) v masíve Kohúta (Stolické vrchy)
Macromycetes (Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota) in the massif of the Kohút Mountain (the Stolické vrchy Mts)

Mihál, I. & Blanár, D.
Huby rodov Hypocrea s. l., Hypomyces s. l. a Nectria s. l. (Hypocreaceae, Bionectriaceae, Nectriaceae, Ascomycota) zistené v oblasti horného a stredného Gemera
Fungi of the genera Hypocrea s. l., Hypomyces s. l. and Nectria s. l. (Hypocreaceae, Bionectriaceae, Nectriaceae, Ascomycota) found in the area of upper and central Gemer region (central Slovakia)

Kučera, V. & Kautmanová, I.
Contribution to the knowledge of macrofungi of the Muránska planina National Park and adjacent areas
Príspevok k poznaniu húb Národného parku Muránska planina a priµahlých oblastí

Bulánková, E. & Urban, P.
Vplyv riečnej morfológie na výskyt vydry riečnej v povodí Turca a Hrona
Influence of river morphology on the occurrence of the Eurasian otter in the Turiec and Hron River basins

Hutka, D. & Uhrin, M.
Zaujímavé prírodovedné záznamy z kroník mesta Tisovec
Noteworthy records on nature in town and school chronicles in Tisovec

Hutka, D.
Nález zaujímavých hlinených tanierov na Daľďovnici
Interesting finding of clay plates on Daľďovnica